számok betűrendbe sorolása

2020. 06. 17.

A számok (különös tekintettel a római számokkal kezdődő nevek) hogyan illeszkednek egy ábécé sorrendbe?

A számokkal kezdődő vagy számokat is tartalmazó nyelvi egységek betűrendbe sorolásakor több megoldás lehetséges. A szám csak másodlagos vagy harmadlagos kulcsként szolgál a betűrendbe soroláskor. A sorba rendezés tehát először a szám után következő nyelvi egységek szerint történik, a számok csupán az egyező elemek rendezésére használatosak. Ilyenkor a számsorrendet kell alapul venni, és nem a szám kiejtését. Ezt a megoldást leginkább például uralkodók, pápák neveit tartalmazó betűrendnél célszerű használni. (Osiris 35. o.) (BD)vissza a főoldalra