kell megtanuljunk

2020. 06. 22.

Helytelen ez a kérdés: Mit kell megtanuljunk, hogy jó szakemberek legyünk? Az egyik olvasónk a következőt írta: A kérdés helyesen így hangzik: “mit kell megtanulnunk” (főnévi igenév ragozott alakja alanyi szerepben), vagy “mit kell, hogy megtanuljunk” (felszólító módú igealak alanyi alárendelő mellékmondatban).

Valamennyi jelzett forma létezik, a kell menjek (itt kell megtanuljunk) szerkezet erdélyi regionalizmus. A köznyelvi forma: kell megtanulnunk, mit kell, hogy megtanuljunk. A regionális forma szerkezetkeveredés, kötőmódszerű-kapcsolat, mondatátszövődés, esetleg idegen nyelvi hatás eredménye. Bővebben erről itt: Balázs–Zimányi: Magyar nyelvhasználati szótár, 131. (BG)
vissza a főoldalra