szeme fénye

2020. 07. 10.

Ha egy olyan szókapcsolatban alakul ki jelentésváltozás, melyben a két összetevő szó mondatbeli szerepe eltérő, akkor a szavakat továbbra is külön kell írni? Például: „a nagymama szeme fénye” vagy „szemefénye”?

A „szeme fénye” szerkezet birtokos jelzős alárendelés (a szemének a fénye), ezeket legtöbbször akkor írjuk egybe, ha jelöletlenné válnak, például: az ablaknak az üvege – ablaküveg. Ugyancsak egybeírhatók jelentésváltozás okán, akkor is, ha jelölt a birtokviszony, de ez nagyon ritka, például: barátfüle, bolondokháza, vásárfia; illetve a kialakult szokás alapján: holdtölte, postafordulta, tojásfehérje. (Osiris, 119. o.) A szeme fénye szerkezetben jelölt a birtokviszony, a jelentésváltozás pedig nem olyan mértékű, hogy indokolná az egybeírást: az unoka a nagymama szeme fénye. (KI)
vissza a főoldalra