hozzá hasonló

2020. 07. 15.

Melyik a helyes írásmód: hozzá hasonló vagy hozzáhasonló, keresztül mentem vagy keresztülmentem?

A „hozzá hasonló” különírandó, mivel a „hozzá” az „ő” személyes névmás ragos alakja. A keresztülmentem mentem igekötős ige, tehát egybeírandó például a következő mondatban: Keresztülmentem a szomszéd kertjén. Lehet ragos főnévhez kapcsolódó névutó is a keresztül, és akkor különírandó: A parkon keresztül mentem haza. (MK)
vissza a főoldalra