maradváink

2020. 08. 16.

Melyik az alapszó az eleink és maradváink esetében, az elő és a maradva főnevek (ha léteznek ilyenek)?

Az eleink szótöve az elő, a maradváink a marad igéből képzett határozói igenév (maradva) számjeles alakja (A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve). Természetesen ez utóbbi már archaizmus. Például: „Végtére, hogy tisztábban és értelmesebben az dolgokat kitehessem, és maradváink is jobban megérthessék, eltökélém magamban, hogy magyarul írjam.” (Apor Péter) (MK)
vissza a főoldalra