dolgozó osztály, vezetőréteg

2020. 08. 31.

A dolgozó osztály hogyan írandó, és miért?

Az egybeírás/különírás talán egyik legnehezebb kérdésköre a folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezetek írásmódja. Ha az -ó/-ő képzős igenév alkalmi jelző, akkor külön kell írni a jelzett szótól: dolgozó nő, közvetítő javaslat, uralkodó osztály (az osztály, amelyik uralkodik). Ez alapján a dolgozó osztály forma a helyes (az osztály, amelyik dolgozik, AkH. 118. szabálypont). A vezetőréteg esetében fennáll az egybeírás feltétele, a jelentésváltozás: az igenév nem folyamatra, hanem valamilyen képességre vagy rendeltetésre vonatkozik (Osiris-helyesírás, 113. o.), jelentése: ’vezetésre alkalmas, való réteg. Az Osiris-helyesírásban szerepel a vezetőtestület (1462. o.), ezért a javasolt írásmód: vezetőréteg. (DÉ)
vissza a főoldalra