teljeskerűen (határozószó)

2020. 09. 01.

Miért kell különírni a zavarba ejtően kifejezést, ha a teljeskörűen egybeírandó? A

A zavarba ejtően határozós szószerkezet, ezért írjuk külön. A teljes körű szószerkezetből határozószó lett az -en raggal, ezt a szófajváltást, jelentésváltozást jelöljük az egybeírással: teljeskörűen (a Magyar helyesírási szótár önálló szócikkbe vette, és megjelölte a szófajt is). (DÉ)
vissza a főoldalra