keresnelek kell

2020. 09. 03.

Értelmes szó -e a keresnelek? pl. egy ilyen mondatban: Megint keresnelek kell (téged) egy fontos ügyben.

A kell igéhez főnévi igenév kapcsolódik: szeretni kell, keresni kell. Ragozott alakban is használjuk: szeretnem kell, keresnem kell. A keresnelek, szeretnelek kell szokatlan nyelvi alak. Kialakulását (Zolnai Gyula 1891-es cikke nyomán) Lőrincze Lajos magyarázza el. A magyarban a tárgyas (határozott) ragozásban a második személyre is tudunk utalni a -lak, -lek raggal, pl. szeretlek, kereslek (téged). A főnévi igenevet is szoktuk ragozni – szeretnem, szeretned…, de a második személyű rag általában nem járul hozzá. Egy szabályos ragozási sor mintájára mégis kialakulhat a keresnelek, kérnelek, szeretnelek kell szerkezet, mégpedig úgy, hogy a kérnem, kérned ragozott főnévi igenévi sorba a nyelvhasználó beilleszti a kérnelek alakot (a minta: kérem, kéred, kérlek…). Lőrincze Lajos több irodalmi példát is hoz a szerkezet előfordulására; szokatlannak, de érthetőnek tartja. (Forrás: Lőrincze Lajos: Édes Anyanyelvünk. Bp. Akadémiai Kiadó, 1961. 380-381. o.) (DÉ)
vissza a főoldalra