tulajdonnévi összetétel vagy főnévi minőségjelző

2020. 09. 07.

A Facebook-oldal és az Instagram-stratégia mintájára kötőjellel írjuk: Instagram-platform, YouTube-platform?

A tulajdonnevek jelzős szerkezet, illetve összetételek szereplői is lehetnek. Előbbire példák: Kati néni, Bánk bán, Pilóta keksz, Kovács mérnök, Kölcsey Ferenc olvasókör, Csák nemzetség, Kaláka együttes, Duna folyam stb. Ilyenkor a tulajdonnév az utána következő közszónak „főnévi minőségjelzője” (milyen bán? – Bánk bán; milyen folyam? – Duna folyam; stb.), a közszó pedig a megnevezett személy vagy dolog „típusát”, kategóriabesorolását adja meg, és a két elem különírandó. Ezzel szemben az összetételekben más a viszony a tulajdonnév és a közszó között – lehet például birtokviszony vagy jelentéstömörítés, amelyet a kötőjeles kapcsolás helyett csak hosszabb magyarázattal tudnánk kifejezni. Például: Kossuth-szobor (Kossuthnak a szobra, Kossuthot ábrázoló szobor), Arany János-idézet (Arany Jánostól származó idézet), Bartók-emlékév (a Bartók emlékére, tiszteletére megrendezett, egész éves eseménysorozat) stb. A kérdezett esetekben is e között a két lehetőség között kell dönteni, hogy a nevezett platformokra mint önálló kategóriákra utalunk-e (tehát azt nevezzük meg, hogy ezek a felületek micsodák), vagy esetleg bármelyiken belül – ha létezik ilyen, bár tudtommal nem – valamilyen egyéb felületre gondolunk, ahol például speciális funkciók állnak rendelkezésre. Mivel előbbi a valószínű, a különírást javaslom. (Úgy is eldönthető a kérdés, ha megpróbálunk „egyenlőségjelet” tenni az elemek közé: a Duna egy folyam, tehát főnévi jelzőként különírandó, de Bartók nem egy emlékév, tehát összetételi előtagként kötőjellel írandó.) (KI)
vissza a főoldalra