zürich–mainzi karrier-tanácsadási modell

2020. 09. 07.

Egy modell elnevezése a következő : Zürich-Mainzi Karrier-tanácsadási Modell
Ebben az esetben a névben a Zürich-Mainzi vagy a Zürich-Mainz-i a helyes írásmód?

A kérdés több nyelvi jelenséget is tartalmaz:
– Két, egymástól távolabb fekvő földrajzi hely kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük, tehát az alapforma Zürich–Mainz. (L. pl. Budapest–Bécs stb., ellentétben a város-városrész kapcsolattal, mint pl. Érd-Ófalu, amely kiskötőjeles.) [AkH. 176/b, 178.]
– Ezek -i képzős alakjában mindkét elem kisbetűvel írandó, és mivel nem különírt elemekből áll, továbbá mivel az utolsó betű a magyarban is használatos, a képző közvetlenül, szóköz nélkül kapcsolódik hozzá: zürich–mainzi. [178., 215.]
– A modellek, projektek, tervek, programok elnevezése nem sorolható a tulajdonnevek kategóriájába. Az új szabályzat meg sem említi, a régiben (mivel akkor még létezett „tervgazdálkodás”, ami erre okot adott) példaként fellelhető a kisbetűvel írandó „ötéves terv” [145.]. Ebből kiindulva a modell neve: zürich–mainzi karrier-tanácsadási modell.
– Amennyiben ez az elnevezés egyúttal egy létező dokumentum címe is, az első szavát – egyedi címként – nagybetűvel kezdjük: Zürich–mainzi karrier-tanácsadási modell. Ugyanígy járhatunk el, ha az elnevezés például reklámanyagban feliratként szerepel. (KI)
vissza a főoldalra