Betegségek nemzetközi osztályozása

2020. 09. 12.

A (B/b)etegségek (N/n)emzetközi (O/o)sztályozása (a WHO által összeállított kódrendszer) helyes írásmódja kapcsán szeretném kikérni a véleményét, mivel mindenhol nagy kezdőbetűkkel, állandó címként látom leírva (gondolom, az angol cím hatására). Ennek lehet valami alapja? Meglátásom szerint legfeljebb egyedi címként lehetne kezelni, de nem inkább kis kezdőbetűkkel kellene írni?

Létező egyedi dokumentum címeként említve az első szó írható nagybetűvel, ugyanakkor az osztályozási kódrendszerre történő puszta utalásként írhatjuk kisbetűkkel is, hiszen csupa közszóból áll. A minden szóban nagy kezdőbetűs írásmódnak ilyen dokumentum esetében nincs alapja (csak az Ön által is említett idegen nyelvi hatás, illetve a szakmai betűszó – BNO – „visszahatása” az eredeti, teljes címre), még akkor sem, ha jelenleg annak X. revíziójánál járnak. (L. korábbi válaszunkat: https://e-nyelv.hu/2009-01-20/dokumentumok-cime/.)
A KSH oldalán letölthető anyagokban szintén helyesen, egyedi címként szerepel a kifejezés – kivételt csak a vonatkozó NM-rendelet képez (ez az AkH. 148. pontja alapján elfogadható, de a mindennapi gyakorlatban nem követendő). A hivatalos közlönyökben a nemzetközi szerződések és törvények elnevezései is minden elemükben nagy kezdőbetűsek (Osiris, 140. o.), azonban ez is csak abban a regiszterben „kötelező” – ráadásul a BNO még csak nem is törvény vagy szerződés, tehát semmi esetre sem sorolható a végig nagy kezdőbetűkkel írandó dokumentumok kategóriájába. (KI)
vissza a főoldalra