-t tárgyrag kapcsolása idegen szavakhoz

2020. 09. 12.

Bates + t tárgyrag, Notes + t, Rousseau + t hogy írandó? A tárgyragra ugyanazok az előírások érvényesek, mint egyébként az idegen szavak toldalékolásánál?

Igen, a -t tárgyragra ugyanazok az előírások érvényesek, mint általában az idegen szavak toldalékolására (kivételek a -val/-vel, -vá/-vé rag esetében fordulnak elő, ott is csak akkor, ha hosszú mássalhangzóra végződik az idegen név, s ezért csak kötőjelezéssel tudjuk megőrizni az eredeti névformát, l. AkH. 217/c, pl.: Grimm-mel).
Az alapszabálynak megfelelően (AkH. 216.) az idegen szavakhoz, nevekhez ugyanúgy – közvetlenül, kötőjel nélkül – kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyarban. Kivételt csak a néma betűre vagy bonyolult, a magyarban nem használatos betűkapcsolatra végződő esetekben teszünk (AkH. 217/a), mint pl. a Voltaire vagy maga a Rousseau név: Voltaire-t, Rousseau-t. A Bates és a Notes tárgyraggal Batest és Notest lesz. (KI)
vissza a főoldalra