vörösiszapömlés

2020. 10. 01.

A vörösiszap-ömlés vagy a vörösiszapömlés a helyes alak? A sajtóban tömegesen az előbbit használják, míg a szótagszámlálás szabályai szerint az utóbbi lenne helyes.

Valóban, a helyes változat az egybeírt alak: vörösiszapömlés (kettőnél több szóból álló szóösszetétel, pont hat szótag, ezért egybeírjuk, AkH. 139. szabálypont). (DÉ)
vissza a főoldalra