egyszerűsító írásmód

2020. 11. 05.

A cikk szót hogy helyes ragozni a -val/-vel raggal?

A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: cikkel (cikk + kel; AkH. 93.).

vissza a főoldalra