az ingatag szó etimológiája

2020. 11. 07.

Mi az -ag és -eg az ingatag ill. lengeteg szók végén?

A szótő az ing (inog), ehhez járul az -atag névszóképzőbokor. Ennek elemei a mozzanatos, illetve műveltető funkciójú -t és a névszóképző -g. Jellegzetes melléknévképző (Zaicz Gábor: Etimológiai szótár). Ugyanígy: leng + eteg. (MKné)
vissza a főoldalra