az önzetlen etimológiája

2020. 11. 07.

Hogyan keletkezett az önzetlen szavunk? Mihez járult a fosztóképző?

A szótő az „ön” szóból képzett ige -z igeképzővel. Az „önz” mára elavult, önállóan nem használatos.
„ÖNZ, (ön-z, vagy ön-öz) önh. m. önt-ött, par. önözz, htn. ~eni. Tetteinek indokául és czéljául saját javát, kényét, gyönyörét használja, midőn másokért is kellene valamit tennie; vagy, mások javának ürügye alatt a magáét keresi, eszközli; inkább magához húz, mint, jog, vagy illem szerént, másokhoz” (Czuczor–Fogarasi). Az-(e)tlen fosztóképző előhangzóval. Az önző, önzés, önzetlen szavaink a nyelvújítás korában keletkeztek. (MKné)
vissza a főoldalra