munkaiskola-mozgalom

2020. 11. 16.

A következő kifejezéseket jelzős szerkezetként kell figyelembe venni, vagy a mozgószabályt kell rájuk alkalmazni: művészeti nevelés mozgalom, bentlakásos iskola mozgalom, munkaiskola mozgalom?

Az akadémiai helyesírási szabályzat nem tér ki a kérdésre, és az Osirisben sem könnyű eligazodni: egyfelől a dolog, ügy, projekt stb. szavak esetében a különírást vagy az idézőjel + kötőjeles megoldást javasolja a mozgószabály alkalmazása helyett (és a mozgalom szó megfeleltethető lenne talán ennek a kategóriának) [117. o.], másfelől a szótári részben lehoz olyan példát, amely analóg a kérdezettekkel, s azt a mozgószabály alapján írja: szocialista brigád + mozgalom = szocialistabrigád-mozgalom [1332. o.].
Ez alapján a mozgószabály alkalmazása a helyes: művészetinevelés-mozgalom, bentlakásosiskola-mozgalom, munkaiskola-mozgalom, ugyanakkor a fogalmazás során inkább kerülném, és más módon oldanám meg a szerkezeteket, ahol lehet (pl. művészeti nevelési mozgalom, a művészeti nevelés mozgalma).
Ha mégis a jelzős szerkezet használata mellett döntenénk (az ügy, dolog stb. mintájára), akkor a lehetséges formák az Osiris szerint a teljes különírás (bentlakásos iskola mozgalom), illetve az idézőjel + kötőjel: „bentlakásos iskola”-mozgalom (ezt személy szerint erőltetettnek tartom). (KI)
vissza a főoldalra