párbeszéd tagolása

2020. 11. 16.

Szépirodalmi idézéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Amikor leírok egy dialógust, és az idézetet ugye gondolatjellel bevezettem, utána olyan mondat jönne, ami már nem az idézett személytől származik, hanem a narrátor szövege. Én ezt levinném a következő sorba, de a helyen, ahová ezt írnom kell, folyamatosan szeretnék látni, és betettek oda szintén egy gondolatjelet.
Mi a megoldás?

pl. egy mesében:
…így kiáltott fel az első király:
– Ez a csillag azt jelenti, hogy megszületett a Földre az Igazság Ura! – Megparancsolta szolgáinak, hogy… (és ez már nem a király idézett mondata, hanem a mesélőé).
Nem megoldás, hogy „parancsolta a szolgáinak”?

Valóban szerencsésebb mindig új sorba vinni a párbeszédekben a narrátor újabb szövegét a szépirodalmi művekben – viszont néha előfordul, hogy nem így szeretnék megoldani a szerzők, hanem folytatólagosan, ahogy a kérdezett esetben is. Véleményem szerint ez is működőképes lehet (bár a szövegösszefüggés igényelne valamilyen átvezetést itt). Átalakítani hátravetett idéző mondattá a kérdéses mondatot azért nem jó, mert úgy az előtte lévő idézett mondatra vonatkozna, és nem lenne logikus (hiszen a parancs tartalma csak ezután fog következni, a csillag jelentése pedig nem parancs, hanem magyarázat).

Tehát lehet így (ahogy ön gondolta):
…így kiáltott fel az első király:
– Ez a csillag azt jelenti, hogy megszületett a földre az Igazság Ura!
Megparancsolta szolgáinak, hogy…

Vagy pl. így:
…így kiáltott fel az első király:
– Ez a csillag azt jelenti, hogy megszületett a földre az Igazság Ura! – azzal megparancsolta szolgáinak, hogy…

(A föld főnevet ilyen általános értelemben nem kell nagybetűvel kezdeni, hanem csak csillagászati szövegösszefüggésben vagy földrajzi szakszövegekben. Erről l. korábbi válaszainkat.) (KI)
vissza a főoldalra