OKTV – Pénzügyeink

2020. 11. 22. nincs hozzászólás

OKTV magyar nyelv, 2020/21. 1. Pénzügyeink nyelvi világa hivatalos szövegekben (A megértés nehézségének feltárása egy-egy részterület szókincsének, mondatszerkesztésének és egyéb nyelvi jellemzőinek vizsgálatával).

A feladat minden valószínűség szerint arra kívánja ösztönözni a középiskolásokat, hogy tanulják, értelmezzék a pénzügyi szaknyelvet, mivel ezen a területen nagy a tájékoztatlanság, s az ebből fakadó pénzügyi probléma (pl. hitelkárosultak, eladósodás). A dolgozat tárgya lehet számos pénzügyi, pénzpiaci orgánum közül egyik nyelvének a bemutatása, elemzése (pl. Piac és Profit, motivator.ma, privatbankar.hu, vagy pl. a Kossuth rádió Pénz beszél című rovata). Sajátos pénzügyi szavak, kifejezések gyűjtése, értelmezése, esetleg középiskolások körében való tesztelése. A kutatás vonatkozhat tematikus pénzügyi területre is: bank, számvitel, jelzálog, befektetés, kölcsön, biztosítás, ingatlanpiac, internetes banki szolgáltatások, valutapiac, nyugdíj.

A zárójeles alcím értelmezésünk szerint nem írja felül a főcímet, tehát a megértés problémáit is a pénzügyek nyelvi világában kell bemutatni.

Javasolt szakirodalom:

ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA Lívia: Gazdaság és nyelv. Pécs, 2006. 90 p.

MAGYARI Sára: A munka – pénz nyelvi képe a magyar és román nyelvben. In: Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet. Szerk. Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. Bp. 2012. 39-44. p.

TÓTH Etelka: A pénzügyi világ nyelvi labirintusában. In: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Szerk. Veszelszki Ágnes, Lengyel Klára. Bp. 2014.  311-319. p.

VARGÁNÉ KISS Katalin: Pénzintézetek terminológiája. In: Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és kutatásban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról

és -kutatásról. Sorozatszerk. Silye Magdolna. Debrecen, 2006. 139-143. p.  http://szokoe.hu/kiadvanyok/porta-lingua-2006

VARGÁNÉ KISS Katalin: Kollokációk a pénzintézetek nyelvhasználatában. In: Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti

Kongresszus előadásai. Szerk. Heltai Péter. Pécs-Gödöllő, 2007. 1200-1208. p.

VARGÁNÉ KISS Katalin: Mi szabályozza a bankok és ügyfeleik közti kapcsolatot? In: Tudományterületek és nyelvhasználat. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és

-kutatásról. Sorozatszerk. Silye Magdolna. Debrecen, 2010. 221-232. p. http://szokoe.hu/kiadvanyok/porta-lingua-2010

VARGÁNÉ KISS Katalin: Pénzintézetek írásos dokumentumainak szakmai nyelvhasználata. In: A világ nyelvei és a nyelvek világa. Szerk. Klaudy Kinga, Dobos Csilla. A XV. Magyar

Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. 1. köt. Pécs-Miskolc, 2005.157-162. p.

Következő részek: (2) Nyelvi ötletek, játékok az irodalmi paródiákban (Egy választott Csokonai-, Petőfi- vagy Karinthy-mű vizsgálata.)  (3) (Tudománykommunikáció: a Magyar Tudomány folyóirat nyelvi jellemzőinek bemutatása, a szaktudományos és az ismeretterjesztő nyelvhasználat sajátosságai) 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra