petymeg

2020. 12. 07.

Milyen eredetű a petymeg szó?

A petymeg szó a pegyvet ‘szibériai szürke mókus, illetőleg ennek prémje’; ‘a menyétfélék családjába tartozó kis prémes állat, illetőleg ennek prémje’ jelentésű szóra vezethető vissza. Bizonytalan eredetű szócsalád. Tagjai elhomályosult összetételek, s utótagjukban a feltehetően ősi örökségbe tartozó, ‘mókus’ jelentésű evet szó rejlik. Az újabb petymeg változat viszonya a pegyvet alakhoz nem teljesen tisztázott, valószínű, hogy a mássalhangzók különféle hasonulásos és elhasonulásos folyamatai hozták létre. A feltehető összetétel előtagja azonban nem magyarázható kielégítően; a peg ‘tarka’ szó elsősorban hangtani, a petty ‘kis folt’ pedig főként szótörténeti okok miatt aligha jöhet számításba. A feltett pegy- előtag finnugor egyeztetése, továbbá a pej lószínnévvel való azonosítása téves. A pegyvet elavult, a petymeg nyelvjárási és szaknyelvi szó (TESz.). (MKné)
vissza a főoldalra