ol-mü-tzi

2021. 01. 05.


Az olmützi szó elválasztása helyes-e a következő formában: ol-müt-zi?


A latin betűs nyelvekből átvett, idegen írásmód szerinti közszavakat és tulajdonneveket a magyar elválasztási szabályoknak megfelelően szokás elválasztani. Az egy mássalhangzót jelölő betűcsoportokat a többjegyű magyar betűkhöz hasonlóan nem szabad szétbontani: Bo-lo-gna, Ljub-lja-na. A helyes alak: ol-mü-tzi. (OH. 282. o.). (BD)vissza a főoldalra