férfi beteg, nőbeteg

2021. 01. 08.

Hogyan kell írni: férfi beteg, nő beteg?


A főnévi jelzős szerkezetek egybe-és különírásában azért nem teljes érvényű a megkülönböztetés, mert a hagyomány kivételeket teremtett. A főnévi előtagból és főnévi utótagból álló összetételek és szószerkezetek helyes rögzítését tovább nehezíti az a tény is, hogy szóösszetételt alkotó két főnév között vagy birtokos jelzős, vagy jelentéssűrítő viszony van, s a hagyományos írásmód miatt előfordul, hogy az ilyen típusú összetételeket is külön kell írni (OH. 114–115. o.).
A helyes alakok: férfi beteg (MHSz. 168.) és nőbeteg (MHSz. 396. o.). (BD)
vissza a főoldalra