Gyermekjátékok

2021. 02. 03. 3 hozzászólás

Anyanyelvi (nyelvjárási, néprajzi) pályázat

Az Anyanyelvápolók Szövetsége idei pályázatának célja: hagyományos, népi, falusi, illetve mai városi, óvodai, általános iskolai családi, (kis)közösségi gyermekjátékok felkutatása, megfigyelése, összegyűjtése, leírása. A gyermekvilág közösségi életét a játék törvényei határozzák meg. „A gyermekjáték mozgató ereje a felnőtt életre való készülődés a testi-szellemi adottságok folytonos gyakorlásával… A gyermek alkotó ereje 6—12 éves kora között a legnagyobb…, fejlődő szervezete kiválasztja és felhasználja képességei (érzékszervek, erő, ügyesség, alkotó hajlamok) fejlesztésére a környezet adottságait… A gyermekkornak ebben a szakaszában figyelhetjük meg leginkább a gyermekjáték két fő eredetét: az emberi környezet utánzását és a gyermek alkotó hozzájárulását a kapott tárgyi és szellemi javakhoz” írja Lajos Árpád a Magyar néprajzi lexikonban. A leggyakoribb hagyományos gyermekjátékok: felnőttek játékai „ölbeli” gyermekekkel, mondókák, hintáztatók, gyűjtögető játékok, vadászjátékok, játékszeres játékok, társasjátékok, ügyességi játékok, énekes gyermekjátékok, sportjátékok, fogók, bújócska, szembekötősdi, kikopogó, nevettető, beugrató, nyerő játékok, szokások utánzásai (gyermeklakodalom, bogártemetés).

A gyermekjátékok gyűjtése során különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a pontos, a játék rekonstruálását lehetővé tevő nyelvi leírásra. Nem követelmény a tudományos nyelvjárási lejegyzés. Népi játék lejegyzésénél törekedni kell az élőszavas jellemzők visszaadására: pl. í-zés, a-zás, ö-zés, kettőshangzók (ou, ié), nyúlások (tőlle), rövidülések (viz), betoldások (szolda = szóda) stb. A pályázat kiírói felhívják a figyelmet a pontos adatközlésre: közölni kell a gyermekjáték gyűjtésének forrását (lelőhely, adatközlő), a gyűjtés helyét és időpontját.  Csak eredeti, saját gyűjtés fogadható el, újságban, kötetben vagy interneten közreadott anyag nem. Korábbi lejegyzések egyéni, saját gyűjtésen alapuló változataival természetesen lehet pályázni. Benyújtható olyan pályázat is, amely a gyűjtött gyermekjátékok elsősorban nyelvi, néprajzi elemzésével foglalkozik.  Fontos, hogy a gyűjtő nevezze meg a gyermekjátékot (az adott közösségben használatos nevén, illetve ha létezik köznyelvi megnevezés, akkor azon is). Terjedelem: minimum 5000 leütés, maximum 25 ezer leütés A szövegekben ne használjanak különleges tördelési formákat.A tartalmi és nyelvi szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek. A pályázatra 1 M Ft áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak. A szövetség a legjobb pályázatok anyagából válogatáskötetet jelentet meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez. Közlés előtt a szerkesztők egyeztetnek a kiválasztott szövegek szerzőivel. A kiadványból a szerzők tiszteletpéldányt kapnak. A pályázatok beérkezési határideje: 2021. augusztus 20. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) lehet küldeni. A beérkezett pályázatot e-mailben visszaigazoljuk: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu. A pályázat kötelező tartozéka egy adatlap a következő nyilatkozattal és adatokkal. Nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy a Gyermekjátékok pályázatra beküldött pályamunkám teljes egészében saját, eredeti, másutt nem közölt alkotás, amelyet az Anyanyelvápolók Szövetsége egészében vagy részleteiben megjelentethet. A megadandó adatok: a pályamunka címe, a szerző neve, címe, telefonszáma, ímélcíme, aláírása. A Nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Gyermekjátékok pályázat, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2021. november 13-án a magyar nyelv napján lesz a Pesti Vigadóban.

Javasolt szakirodalom a kiinduláshoz:

Kresz Mária: Hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban (1949)

Lajos Árpád: Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok rendszerezéséhez (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 1968)

Hajdú Gyula: Magyar népi játékok gyűjteménye (1981)

Gyermekjátékok. Hévizgyörk. Hintalan László gyűjtése. Szerk.: Ikvai Nándor (Szentendre, 1980)

Fügedi Márta: A gyermek a matyó családban (Debrecen, 1988)

Szabó Mária: Így játszottunk mi (Lendva, 1999)

Csorba Béla: Temerinben volt egy bolt. Temerini népi gyermekjátékok I. (TAKT Temerin, 2003)

Bucherna Nándorné—Faust Dezsőné—Zadravecz Teréz: Néphagyományőrzés az óvodában. (MNYKNT, 2005)

 

3 hozzászólás

#1 Balog Réka 2021.02.10.03:15:11

Csak csonka-magyarországiak küldhetnek be pályamunkát?

#2 Manyszi 2021.02.10.08:42:11

Nincs ilyen kitétel, a pályázat mindenkinek szól.

#3 Balog Réka 2021.02.10.17:09:29

Köszönöm.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra