héairányelv

2021. 02. 23.

Hogy írandó helyesen a héairányelv?

A hozzáadottérték-adó – mint közszó – betűszava a végig kisbetűvel írandó héa (AkH. 285/b). Mivel nem betűzve, hanem szószerűen ejtjük ki (hasonlóan az áfa, taj stb. betűszavakhoz), a toldalékokat és az összetételi utótagokat is közvetlenül, kötőjel nélkül kapcsoljuk hozzá (AkH. 288/b, illetve Osiris, 403. o.). (KI)
vissza a főoldalra