Ty-jal

2021. 11. 19.

A Ty /táj/ keresztnév toldalékolása érdekelne:
Tyjal vagy Ty-jal?

Ha az idegenesen írt szó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli, azaz néma betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot a magyar írásrendszerben szokatlan, bonyolult betűegyüttes jelöli, akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez, például: display-re, Disney-vel, Presley-vel stb. A -val, -vel és a -vá, -vé rag v-je ilyenkor is az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul (AkH. 217. a).
Ezek alapján a helyes alak: Ty-jal. (BD)vissza a főoldalra