Színház az egész világ

2021. 12. 19. nincs hozzászólás 2022. szept. 30. - okt. 2. Eger

Színházszemiotikai konferencia

Semiotica Agriensis, 21. Szervezi: Magyar Szemiotikai Társaság

A konferencia programja: 

szeptember 30. péntek, helyszín: Dobó István Vármúzeum konferenciaterme (Vár)

15.00 Megnyitó

Voigt Vilmos (ELTE, MSZT): Megnyitó

Pintér Márta Zsuzsanna (EKKE): Gárdonyi Géza drámái

Balázs Géza (ELTE, SZFE, PKE): Az összművészet felé – az Agón példája nyomán

Újvári Edit (SZTE): A színpadi látvány és a vizuális alkotások kapcsolatrendszere

Terdikné Takács Szilvia (PKÜ): A drámai nyom

Este: A Magyar szemiotikai tanulmányok 58. kötetének bemutatója: Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerkesztette: Balázs Géza – Pölcz Ádám – Terdikné Takács Szilvia

október 1. szombat, helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egészségház utcai épülete

9.00—12.00 Már Orsolya (BBTE): Az olasz barokk. Az új színházépület és a színpad

Veress Ferenc (SZFE): Színpadias elemek barokk oltárokon. Eucharisztikus témák

Várszegi Tibor (SZFE): Hamlet atyjának köpönyege: a kizökkent idő jele

Gráfik Imre (Néprajzi Múzeum): Gráfik Imre: A népszínmű (Műfajleírás és szemiotikai megjegyzések)

Szirmai Éva (SZTE): „…eggya zutunk”. A magyar munkásfolklór egyes műfajainak színpadi újraértelmezése (Böröcz – Pálinkás – Szigeti: Éneklő fiatalok)

Propszt Eszter (SZTE): A pszichodráma szimbólum-fogalmáról

14.00  Emlékezés H. Varga Gyulára az egri temetőben

15.00—18.00 János Szabolcs (PKE): Az operett bűvkörében. Kísérlet egy kultusz értelmezésére Nagyvárad példáján

Tóth Szergej (SZTE): Az orosz színházi plakát szemiotikája

Tuba Márta (ÉGGÁG): Feketén, fehéren? Porgy és Bess az Operaházban

Ortutay Katalin (PE): A jog színháza

Minya Károly (NYE): Színházplakátok szemiotikai elemzése

Kolumbán Adrienn (SZTE): Mítosz a színházban. A Béke Ithakában című előadás szemiotikai aspektusai

Varkucs Róbert Károly (Paptamási Általános Iskola): Rejtett tartalmak a zenés színházi előadásokban

Este: Látogatás az egri Gárdonyi Géza Színházban

október 2. vasárnap, helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egészségház utcai épülete

9.00–12.00 Büky László (SZTE): Egy sorstragédia illokúciói – Füst Milán: Aggok a lakodalmon

Deák-Sárosi László (OSZK): Színház, film, idő – A színház és a film szemiotikai, tipológiai és műfaji kapcsolódásai

Bernáth András (SZTE): Shakespeare színházának összetettsége: két tragikus eskü szemiotikai elemzése

Molnár Csilla (SoE) – Márfai Molnár László (SoE): Az archaikus szemiotikai adaptációja

Vesszős Balázs (NYE): Shakespeare-i félreértések

Antal Zsolt (SZFE): A konferencia gondolatainak összefoglalása

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra