össze-vissza, összevissza

2021. 12. 27.

Az “összevissza” szó helyesírásáról érdeklődöm. Önök korábban úgy írták, hogy ez a helyes alak: “Egybeírandó, mivel ez a két igekötő összekapcsolódva már határozószó: összevissza.” Ugyanakkor egy másik esetben ezt válaszolták: “Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk és különírjuk az igétől: ki-be jár, ide-oda jár, előre-hátra hintázik.” A korábban említett szabályt követve az “előre-hátra” szót, mint módhatározót, szintén egybe kellene írni. Az “ide-oda jár” szinonimájaként lehetne írni például az “összevissza járkál” kifejezést is. Ebben az esetben miért kötelező egybeírni? Úgy gondolom, hogy az “össze-vissza” esetében is lehet ellentétes jelentésű igekötőkről beszélni. A fentieket elemezve elmondható az, hogy az “összevissza” és az “össze-vissza” alakok egyaránt helyesek? A szövegkörnyezetet is leírom, hogyan használtam az egyik írásomban: “A fák nem nőhetnek össze-vissza a parkokban.”

Az össze-vissza mint ellentétes jelentésű igekötőpár kötőjellel írandó: de csak akkor, ha az igekötői jelleg még felismerhető mindkét alakban. Pl. össze-vissza kuszál. Azonban a legtöbb esetben a határozószó jelleg érvényesül. Összevissza = rendszertelenül más-más irányban, hol ide, hol oda; rendetlen állapotban. Pl. összevissza kapkod. A kérdésben szereplő esetben – szerintünk – is inkább az igekötős forma leledzik: A fák össze-vissza nőnek. (BG)
vissza a főoldalra