nyelvhelyesség

2021. 12. 29.

Rendben van-e nyelvészeti szempontból ez a mondat: „A társadalmi kirekesztés élménye félelmet kelt bennük (ti. a gyermekekben), amely az egészséges lelki fejlődésüket károsítja.”?

Az idézett mondat nyelvtanilag rendben van, jelentéstanilag (stilisztikailag) a “kirekesztés élménye” szerkezetet furcsa, de a lélektanból ismeretes, nyilván onnan terjed. (BG)
vissza a főoldalra