történeti múlt idők

2021. 12. 31.

Régóta foglalkoztat a van létige múltbeli használata. Gondolok itt a múlt idejű alakokra, mint pl. a vala, voltam vala, melyek tudomásom szerint kifejezhették a múltbeli cselevés befejezettséget, ill. folyamatosságát. Érdekelene a lészen vagy a mondottam legyen használata. Sajnálom, hogy ezek az alakok kivesztek a nyelvünkből, s szeretném tudni, hogy milyen elv szerint használták. Ajánlott szakirodalommal is megelégednék.

A történeti múlt idők magyarázatát a történeti nyelvtanokban találja, pl. Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet (Osiris, 2003. 363–364). Jelen tanácsadó sokat köszönhet e témában Kálmán Béla tanulmányának: A magyar múlt idejú igealakok történetéből. 117–124. In: Szathmári István–Ördög Ferenc szerk.: Pais Dezső emlékülés Zalaegerszegen. MNYTK. 140. Budapest. Remek áttekintés a történeti múlt időkről és mai használatukról: Mohay Zsuzsanna: Régi magyar múlt időkkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok és attitűdök középiskolás diákok körében. 1–13. (A neten is elérhető: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/8259/Mohay%20Zsuzsanna_KESZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (BG)
vissza a főoldalra