idézet írásjelezése

2022. 01. 18.

Az következő idézetben a zárójel után kell-e pont? X. Y.-t mélyen megrendítette Z korai halála, aki felé ekkor már János is megenyhült: „lelkem úgy siratja és oly mélyen gyászolja (…), mintha egy második Atyámat vesztettem volna el!”.

Az idézet végére, a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül, amilyent az idézett mondat tartalma kíván, az idézőjel után már nem teszünk pontot, például: Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” (AkH. 257. a). X. Y.-t mélyen megrendítette Z korai halála, aki felé ekkor már János is megenyhült: „lelkem úgy siratja és oly mélyen gyászolja (…), mintha egy második Atyámat vesztettem volna el!” (MKné)
vissza a főoldalra