idegen betűszók toldalékolása

2022. 01. 20.

A Massachusetts Institute of Technology, gyakran rövidítve MIT-ként szerepel. Hogyan kapcsolódnak a rövidítéshez a ragok és névelők (magyar vagy angol kiejtés szerint)? Az MIT-n vagy a MIT-en a helyes?

Az idegen betűszókat és mozaikszókat is lehetőség szerint a magyar nyelv szabályai szerint kell kiejteni. Ennek néhány példa ellentmond: BBC, CIA, FBI, ám többnyire a magyaros kiolvasás vagy kiejtés érvényesül: USA, WHO, IRA. Az újabb szavak esetében azonban ismét az idegen forma van elterjedőben, de emellett a magyaros forma is felbukkan: HBO, PhD. „Hivatalos álláspont” nincs, a nyelvet a nyelvhasználók alakítják, ezért nem lehet egységes szabályt alkotni e kérdésben. A magyar kiejtés esetén a toldalékolás: MIT-en, az angol kiejtés esetén MIT-n. Az idegen betűszókat is a kiejtésüknek megfelelően látjuk el névelővel. Ha egy idegen magánhangzóbetű a kiejtésben mássalhangzóval kezdődik, a névelő „a” alakváltozatát írjuk elé: a UPC júpíszí. Ha az idegen mássalhangzóbetűt magánhangzóval ejtjük, a névelő „az” alakváltozatban kapcsolódik a szóhoz, tehát: a h betűt az angolban éjdzsnek mondjuk, az HBO éjdzsbíó. Amennyiben kialakult a szónak magyaros ejtése is az idegen mellett, és a kétféle kiejtés eltér a magán- és mássalhangzót illetően, el kell döntenünk, hogy melyik kiejtésváltozatot használjuk, és aszerint kell a névelőt kiírni. Az MIT esetében a névelő mindenképpen az “az” alakváltozatban szerepel. (MKné)
vissza a főoldalra