több birtokos egy-egy birtok

2022. 02. 02.

Hogyan helyes a “feleség” szó használata a következő mondatban? “A fiaink felesége(i) visszatértek a családjukhoz.”

Amikor több birtokosnak van egyénenként egy-egy birtoka, felmerülhet kérdésként, hogy végeredményben egyes vagy többes számot használjunk, hiszen mind a két megoldás félreértési lehetőséget hordoz magában (vagy azt, hogy mindnek külön-külön több is van, vagy pedig azt, hogy az összesnek együtt van csak egy). Ha több 3. személyű birtokosnak egyénenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló személyjelet használunk: Lemásolta a könyvek címét (nem címeit). Odaát a kunok összedugták fejüket (nem fejeiket). A gyerekek ajándékokat készítettek az anyukájuknak (Nyelvművelő kéziszótár, 78. oldal). Tehát: A fiaink felesége.
Korábbi válaszainkban részletesebben olvashat róla: https://e-nyelv.hu/2015-04-26/tobb-birtokos-egy-egy-birtok-2/; https://e-nyelv.hu/2018-04-25/tobb-birtokos-egy-egy-birtok-3/ (MK)
vissza a főoldalra