ágazati képzésfelelős – ágazatiképzés-felelős

2022. 02. 08.

Egy jegyzőkönyvbe kell beírnunk egy számunkra problémás szóösszetételt, de a helyesírással kapcsolatban nem tudunk dűlőre jutni. Hogyan kell írni az “ágazati + képzés + felelős”-t? Ágazati-képzésfelelős, vagy ágazatiképzés-felelős?

Kétféleképpen lehet értelmezni és ennek megfelelően leírni a kérdezett kifejezést, és a két jelentés nem áll messze egymástól. Így ha a szövegkörnyezet megengedi, a kettő közül érdemesebb az egyszerűbbet (a szimpla jelzős szerkezetet: ágazati képzésfelelős) használni a mozgószabállyal létrehozott összetétel (ágazatiképzés-felelős) helyett.
Az ágazati képzésfelelős általánosságban jelent bármely ágazatban a képzésért felelős személyt. Éppen általánossága miatt ugyanakkor valamely konkrét, az adott beszédszituáció által egyértelműen meghatározott ágazatra is vonatkoztatható, tehát helyes.
Az ágazatiképzés-felelős ennél specifikusabb jelentésű: “az adott ágazaton belüli képzésért felelős személy”.
Hasonló esetekre hoz példát az Osiris-féle Helyesírás (132. o.) – érettségikövetelmény-rendszer és érettségi követelményrendszer; kockázatitőke-társaság és kockázati tőketársaság; köztársaságielnök-választás és köztársasági elnökválasztás stb. –, mindkét változatot megfelelőnek tekintve.
Az *ágazati-képzésfelelős azonban helytelen megoldás, amely nem tükrözi a szavak közötti viszonyokat, s így nem szolgálja a megfelelő megértést. (KI)
vissza a főoldalra