dicsérséges (‘dicsőséges’)

2022. 02. 09.

Mit jelent a „dicsérséges” szavunk?

Moldvai csángó, illetve csíksomlyói gyűjteményekben találunk példát a dicsérséges szó használatára: pl. “dicsérséges feltámadás” egy vallási énekben, “dicsérséges olvasó” egy imakönyvben, “dicsérséges teljes Szentháromság Egyisten” szintén vallási énekben, melyekből látszik, hogy a “dicsőséges” szó nyelvjárási-archaikus alakjáról van szó. Főnévként is használatos volt: valaminek/valakinek a dicsérsége (dicsősége), l. pl. a világ mulandó dicsőségéről szóló énekben: Ámbár az aranynál / Fénylőbb fényessége, / De füstnél múlandó / Az ő dicsérsége, / Minden ékessége (forrás: https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/5933/ahitat_03.pdf?sequence=1&isAllowed=y). (KI)
vissza a főoldalra