Murádin László (1930–2022)

2022. 02. 11. nincs hozzászólás

Elhunyt Erdély nyelvművelője

2022. február 9-én Kolozsváron elhunyt Murádin László nyelvész. 1930. november 29-én született az aranyosszéki Harasztoson. Édesapja tanító volt. Gyulafehérváron a Majláth Gimnáziumban, később a kolozsvári Piarista Főgimnáziumba, majd a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte tanulmányait. 1954-ben a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. Már egyetemi hallgató korában a Magyar Nyelvészeti Tanszék gyakornoka, később ugyanitt tanársegédje. 1958-tól a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetének tudományos munkatársa, 1964-től főkutató. Az akadémia nyelvtudományi intézetében 1968 óta a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (NYIK) szerkesztője.

Nyelvművelő, nyelvi ismereteket terjesztő írásai Erdély-szerte szinte valamennyi lapban megjelentek. Kutatási területe a magyar nyelvjárástan, a romániai magyar nyelvjárások nyelvföldrajzi vonatkozásai. Részt vett a keleti székely, moldvai csángó és az aranyosszéki tájnyelvi atlaszok adatgyűjtő munkájában.

Fő műve a tizenegy kötetes Romániai magyar nyelvjárások atlasza. Életműve példátlanul gazdag, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry Bálint-emlékéremmel tüntette ki Erdély nyelvművelőjét.A kép 1998 táján készült Korondon: (balról jobbra) Bencédy József és felesége, középen Murándin László, mellette Péntek János (kép: BG)

Balázs Géza írja róla: Személyesen ismertem, nagy tisztelettel gondoltam rá mindig. Őrzöm néhány üzenetét, kérését, emlékeimben egy telefonbeszélgetést, amelyben másokkal szemben bátorított a nyelvművelő munkára. Csodálkoztam, amikor alig fél éve egyik tanszéki utódától róla érdeklődtem, nem tudott róla semmit mondani. Ismeretterjesztő  munkáiról részletesen írtam. Itt olvasható:

https://mnyknt.hu/2020/12/02/eros-fegyverunk-a-nyelvi-harcban

A Tetten ért szavak (Kossuth rádió) rádióműsorban  is szívesen idéztem gondolatait: 2015. április 22. Hókuszpókusz és tökkeltütött. Murádin László könyvéről. Komoróczy György írása nyomán, április 28. Régiségi idő, vett taxi, elveszett vonat. Tallózás Murádin László Hókuszpókusz könyvébe, május 4. Illat, szag, bűz. Murádin László könyvéből, május 6. Mi a furcsa az erdélyi magyar fülnek? Murádin László könyvéből, május 13. Telefont ad és telefont kap… Murádin László könyvéből, május 19. A nyelv gondolatokat közvetítő hangszer. Murádin László könyvéből, május 22. Pungába cukrot, buszra abonamentet… Murádin László nyelvművelő könyvéből…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra