alkalmazhatók, alkalmazhatóak

2022. 02. 25.

Van-e stílusbeli különbség a két mondatban az alkalmazható szó között? “Elegánsabb”-e az egyik, vagy mindegy a használatuk? Ezek jól alkalmazhatók a gyakorlatban. Ezek jól alkalmazhatóak a gyakorlatban.

A magánhangzóval bővülés először az -ú, -ű végű mellékneveket érintette, ahol a többes szám jele előtt megjelent a kötőhangzó: szomorúak, keserűek. Később a változás a folyamatos melléknévi igenevekre is kiterjedt. Ezek esetében még ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és az anélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget: elbűvölők – elbűvölőek, hajlandók – hajlandóak, valamint megközelíthetők – megközelíthetőek, meghatározhatók – meghatározhatóak, elérhetők – elérhetőek. Többszófajúság esetén az alakváltozat szófaj-megkülönböztető szerepű: eladók – eladóak. Ilyenkor a főnévhez előhangzó nélkül, a melléknévi igenévhez pedig előhangzóval járul a toldalék: eladók továbbképzése, eladóak a lakások. (Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz–Westermann, 2007, 141.) Tehát semmilyen stílusbeli különbség nincs a két szó között. (MK)
vissza a főoldalra