tiszteletreméltó (egyh.)

2022. 03. 29.

Katolikus címként a „tiszteletreméltó” jelző egybe vagy külön írandó?

A tiszteletre + méltó szókapcsolat az Osiris Helyesírás szerint két szóba írandó (OH. 1388. o.).
A Magyar Katolikus Lexikon tanúsága szerint a ’tiszteletreméltó’ (lat. venerabilis) kifejezés (így, egybeírva) az életszentség elismerését jelentő jelző, amelyet a boldoggá avatási eljárás első szakaszának pozitív eredménye esetén használnak az illető személyre.
A jelentésváltozás és a hagyomány elve alapján az egybeírást javaslom, amennyiben a jelző után szerepel a boldoggá avatandó személy neve, pl. Tiszteletreméltó X.Y. (GA)
vissza a főoldalra