több birtokos, egy-egy birtok

2022. 04. 05.

Az alábbi megjegyzést a gyári számok felsorolása követi. Ez esetben az egyes vagy a többes szám használata a helyes? A beépített modulok gyári száma: vagy A beépített modulok gyári számai:

Ha több 3. személyű birtokosnak egyénenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló személyjelet használunk: Lemásolta a könyvek címét (nem címeit). Odaát a kunok összedugták fejüket (nem fejeiket). A gyerekek ajándékokat készítettek az anyukájuknak (Nyelvművelő kéziszótár, 78. oldal). Ez alapján: A beépített modulok gyári száma:… (MKné)
vissza a főoldalra