bököd, lökdös

2022. 04. 09.

A gyakoriságot kifejező, E/3 személyű lökköd és bökköd szavakat helyesen egy k-val kell írni vagy kettővel? Amennyiben egy k-val írandók, úgy megegyezik a helyesírásuk a lök és bök igék E/2 személyű igealakjával (lököd, bököd)?

A bököd ige szerepel a szótárakban gyakoriságot kifejező értelemben (MHSz. 66.o.), azonban a lököd nem, az csak a lökdös alakban fejez ki gyakoriságot (MHSz., 344. o.). Természetesen mindkettő egy k-val írandó. (MKné)
vissza a főoldalra