az államrész nevének írása

2022. 04. 10.

Nagybetűvel írandó-e a köztársaság utótag, ha nem önálló állam, hanem államrész nevéről van szó? Ez a gyakoribb forma, én viszont úgy vélem, a kisbetűs írásmód lenne a helyes, mert az államrészek nevének írásmódjával kapcsolatban sem a szabályzat, sem a helyesírási szótárak nem említenek nagybetűs utótagot. Az oroszországi Habarovszki határterület írásmódja egyértelmű, ugyanígy kisbetűvel írják a Zsidó autonóm terület köznévi utótagjait, a Csukcs Autonóm Körzet és a Dagesztáni Köztársaság viszont csupa nagy kezdőbetűvel fordul elő – pedig mind a négy felsorolt egység Oroszország egyenjogú alanya, lényegében azonos jogkörökkel bír, van helyi parlamentje stb. Próbáltam magyarázatot találni az eltérő írásmódra, de egyik okfejtés sem győzött meg. Mint az fentebb is látható, nem mérvadó az autonómia, az adott térség saját törvényhozása – ilyen alapon például a *Hessen Tartomány, az *Északi terület vagy a *New York Állam írásmód is helyes lenne. Azzal sem lehet indokolni a nagy kezdőbetűt, hogy a köztársaság szó országok nevében is előfordul, ez alapján megint csak helyes volna a *New York Állam forma, lásd Eritreai Állam, Izrael Állam, Kuvaiti Állam stb. (A Wikipédia – amely nyilván nem mérvadó – Oroszország tagköztársaságai közül egyedül az Altaj köztársaságot hozza kisbetűs utótaggal.)
Ugyanígy értetlenül állok a Vajdaság Autonóm Tartomány, illetve az egykor Kolozs tartomány és Sztálin tartomány között létező Magyar Autonóm Tartomány nagybetűs írásmódja előtt. Szintén következetesen nagybetűvel szerepel a neten és a sajtóban a Kurdisztáni Autonóm Régió név, a Bolzano autonóm megye, illetve Spanyolország közösségei (pl. Valencia autonóm közösség, Extremadura autonóm közösség stb.) nevében viszont érvényesülni látszik a 180. szabálypont.
A segítségüket szeretném kérni: vagy erősítsenek meg abbéli vélekedésemben, hogy a Dagesztáni köztársaság, Tatár köztársaság, Vajdaság autonóm tartomány stb. forma a helyes, vagy mutassák meg, hol tévedtem el az útvesztőben.

Az AkH.-nál részletezőbb A földrajzi nevek helyesírása országnévről, államnévről szóló része csak annyit mond, hogy az országok megjelölésére használatos a rövid országnév (Dánia) és a teljes vagy hivatalos országnév (Dán Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága). A kérdés az utóbbi, hivatalos országnevekre (illetve az ezekből levezethető tartomány-, autonómtartomány-nevekre) vonatkozik: ezek esetében is a hivatalos névadást kell követni. Egy példa: az említett szabályzatban még Magyar Köztársaság szerepel, de 2011 óta már csak a rövid államnév létezik: Magyarország.
Anélkül, hogy az egyes országnevek (bejegyzett), hivatalos neveit egyenként megvizsgáltuk volna, javasoljuk a következő formákat: Dagesztáni Köztársaság, Tatár Köztársaság, Vajdasági Autonóm Tartomány (de minden esetben külön is meg kell nézni a történeti és az aktuális állapotot). (BG, MK)
vissza a főoldalra