el kell árulnom

2022. 05. 03.

Hogyan helyes: „el kell hogy áruljam” vagy „el kell árulnom”?

A kell ige + birtokos személyjeles főnévi igenév köznyelvi, szabályos alakja ez: el kell árulnom.

Az ‘el kell hogy áruljam’ forma ún. mondatátszövés (mondatvegyülés), amely az alsóbb szintű köznyelvben él. (Vesszőt nem kell tennünk ilyenkor a ‘hogy’ elé.) Az ‘el kell áruljam’ regionális (tájnyelvi) jelenség, illetve a köznyelvben bizalmas-népies árnyalatnak tekintendő (vö. Nyelvművelő kéziszótár, Grétsy–Kemény szerk., Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005, 288. o.).

A válaszom tehát az, hogy mindkét (sőt mindhárom) forma helyes, a kérdés csak az, hogy ki és milyen szövegkörnyezetben használja a szerkezetet. (GA)

vissza a főoldalra