működik

2022. 05. 04.

Helyes-e az alábbi mondatban a „működött” szó használata?
„XY ebben az intézményben működött 20 évig igazgatóként.”

A működik ige a mai közbeszédben divatjelenség, a korábbi jelentése kibővült. Az igényes nyelvhasználatban határozott jelentéstartalmú igével helyettesítendő (vö. MNySz. 175. o.).
A példamondat választékosabb megfogalmazásban:
XY húsz éven át ebben az intézményben tevékenykedett igazgatóként.
XY húsz éven át igazgatta ezt az intézményt.

A ‘működik’ láthatóan tehát „működik” a nyelvben – emiatt nehéz azt mondani rá, hogy helytelen –, de mennyivel elegánsabb és ízlésesebb, ha személyre vonatkoztatva nem alkalmazzuk! (GA)
vissza a főoldalra