-y végű tulajdonnév toldalékolása

2022. 05. 04.

Krusovszkyt. Így helyes?

Igen, helyes, mivel itt az -y nem szokatlan, bonyolult betűkapcsolat utolsó eleme, egyszerűen i-nek ejtjük.
A helyes toldalékolás tehát: Krusovszkyt (vö. OH, 275. o.). (GA)
vissza a főoldalra