eme, emez

2022. 05. 24.

Eme egészségtelen időben… Nem kell-e z az eme végére, mivel az utána következő szó (egészségtelen) magánhangzóval kezdődik?

A választékos nyelvhasználat szabályai szerint magánhangzóval kezdődő szó előtt emez, mássalhangzóval kezdődő szó előtt az eme változatnak kell állnia: Emez egészségtelen időben… Erősen terjed az a pongyolaság, hogy a magánhangzó előtt is eme szóval élnek, például: eme ügyben. (MKné)
vissza a főoldalra