húshagyókedd, húshagyó hét, vajhagyó vasárnap

2022. 06. 22.

Hogyan írjuk helyesen? “Húshagyóhét” húshagyó kedd, vajhagyó vasárnap?
Több helyen egybeírják a húshagyó hét napjait, de a vasárnapot külön: vajhagyó vasárnap? Helyes ez így? Ha egybe kell írni a hét többi napját, a vasárnapot miért külön?
Ugyanígy: Tamásvasárnap, Lázár-szombat? (istenkeresés mintájára kicsivel írnám: tamásvasárnap. A Lázár-szombatot miért találom külön és kötőjellel egyaránt? A pünkösdvasárnap és húsvéthétfő mintájára nem egybeírandó lenne?

Nagy a zavar ezeknek az ünnepnapoknak, egyházi jeles napoknak a helyesírásában. A kérdezett kifejezések írásmódja például eltér a görögkatolikusoknál és a római katolikusoknál.

Az AkH. 118. szabálypontja kimondja, hogy az -ó, -ő képzős igenevet, ha csak alkalmi minőségjelző, különírjuk a jelzett szótól, például: eltérő vélemény, izzó fém, parancsoló hang – ennek megfelelően: húshagyó hét.
Ha viszont az igenévi jelzős alakulat tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (vagy az igenév nem folyamatot fejez ki), a két egyszerű szót egybeírjuk, például: desztillálótorony, izzólámpa, de különírjuk őket, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó, például: szélező körfűrész; növényvédő szer – ennek értelmében: vajhagyó vasárnap.

A húshagyókeddet azonban a hagyomány szerint – a hagyomány miatt (amely az egyik helyesírási alapelv) – egybeírjuk.

Nézzük a többi kérdést:
– Tamás vasárnap, Lázár szombat: görögkatolikusoknál tapasztalható írásmód
– tamásvasárnap, Lázár-szombat: római katolikusok írásgyakorlata

Hogy miért? Erre nem tudok választ adni, de az írásmód logikáját lehet elemezni:
– Tamás vasárnap, Lázár szombat: itt jelzőnek tekintik a tulajdonneveket, különírást alkalmaznak.
– Tamásvasárnap: jelentéssűrítés, de indokolatlan a nagybetű, ha már egybe van írva a tulajdonnév és a köznév.
– tamásvasárnap: jelentéssűrítés, köznevesülés: kisbetűs írásmód (a Magyar Katolikus Lexikon így hozza a kifejezést)
– Lázár-szombat: itt megmarad a tulajdonnév és köznév elkülönülése (a feltámasztott Lázár nevéből alkotott összetétel).

Helyesírási szempontból szerencsésebb lenne, ha a különböző felekezetek egyformán írnák az ünnepnapok elnevezéseit, de addig is eligazít bennünket az akadémiai helyesírás – a teológiai kifejezések helyesírását (és a mögöttük meghúzódó logikát) pedig bízzuk a szakírókra, szaklektorokra.

Jómagam a következő írásmódokat részesíteném előnyben: húshagyó hét, húshagyókedd, vajhagyó vasárnap, tamásvasárnap, lázárszombat. (GA)
vissza a főoldalra