Mars-felszín, Mars-utazó

2022. 06. 24.

Hogyan írjuk a Mars bolygó nevével képzett összetételeket: marsfelszín, marsutazó, marsmeteorit vagy Mars-felszín, Mars-utazó, Mars-meteorit?

A ‘Mars’ a tulajdonnevek közé tartozó csillagászati elnevezés. Összetételi formában a tulajdonnévi tag (Mars) nagy kezdőbetűs, a köznévi utótag pedig (pl. felszín) kisbetűs, és kötőjellel kapcsolódik a tulajdonnévhez. Ennek megfelelően a kérdezett kifejezések helyes írásmódja: Mars-felszín, Mars-utazó, Mars-meteorit (vö. MHSz. 355. o.).
Fontos: a köznevesült ‘marsbeli’ (pl. táj) és marslakó (pl. a cimborám) alakok kisbetűsek, mert átvitt értelmű kifejezések. (GA)

vissza a főoldalra