Excel-táblázat

2022. 06. 27.

Az Excel-táblázat összetételt milyen szabálypont alapján írjuk kötőjellel?

Az AkH. 217. b. pontja kimondja: tulajdonnévi előtagú összetételek esetén mindig a tulajdonneves összetételek általános szabálya szerint járunk el, például: Baudelaire-vers, Loire-part, Shakespeare-dráma (vö. 112., 166., 263. b.).

AkH. 112.: ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot, kötőjellel kapcsoljuk össze őket, például: Afrika-kutató, Budapest-térkép. (Vö. 166.)
Akh: 166.: egy- vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran alkotnak jelöletlen összetételt, például: Kossuth-szobor.

Az Excel (idegen) tulajdonnév, a táblázat köznév. A fentiek értelmében a helyes írásmód: Excel-tábla, Excel-táblázat. (GA)
vissza a főoldalra