Odanéz és oda nézz!

2022. 07. 14.

Korábban ezt írták az “odanézz” helyesírásával kapcsolatban: “Az idehallgat (vagyis nem oda) igében az ide igekötői szerepben van, ezért egybeírjuk (OH. 832), az ide hallgass! szószerkezetben viszont határozói szerepben, ezért külön. Ez utóbbi hasonlít az ide süss! szerkezetre (uo.). Az odanéz (odanézz) esetében is fennáll ez a kettősség, de itt már erősebb az igekötői jelleg.” (https://e-nyelv.hu/2013-10-31/ide-hallgass/)
Ez pontosan mit jelent a felszólító alak helyesírására nézve? Azt, hogy minden esetben erősebb az igekötői jelleg, azaz mindig az “odanézz” alak a helyes, vagy azt, hogy gyakrabban kell egybeírni, mint külön? Vagy valami mást?

Az odanéz igekötői szerepben van, az oda (tehát nem ide) nézz! viszont határozói szerepben. Ez a helyesírás alapja. (BG)
vissza a főoldalra