jelszók ~ jelszavak

2022. 08. 24.

Egy szövegben a jelszó többes számaként a jelszók formával találkoztam. Nekem ez nem tűnik helyesnek, bevettnek így. Vagy a mozaikszók, betűszók stb. mintájára már ez a forma is elfogadott?

A szók ~ szavak többesváltozatok egyaránt helyesek. Vannak esetek, amikor inkább egyik megszokottabb, ezért azt tartjuk helyesebbnek, pl. névszók és nem névszavak, a jelszók és jelszavakat egyaránt szabályos formák. (BG)
vissza a főoldalra