főosztályvezetőjének

2022. 09. 21.

A főosztályvezetőjének (főosztály+vezetőjének) szót hogyan írjuk helyesen, és milyen szabály vonatkozik rá?

Az AkH. 139. szabálypontja vonatkozik a kérdezett szó helyesírására, amely kimondja, hogy az összetett szavak írásánál, amikor szótagszámlálás alapján döntjük el, hogy egybe-, kötőjellel vagy különírjuk az adott szókapcsolatot, a szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát értjük. A képző – az -i kivételével – beleszámít a szótagszámba.
Ennél a szókapcsolatnál az alap szótagszám hat (fő+osz+tály+ve+ze+tő), a jelet és ragot (jé+nek) pedig nem vesszük figyelembe.

A helyes írásmód tehát: főosztályvezetőjének. (GA)
vissza a főoldalra